STANDY DO KOLUMN
PODSTAWKOWYCH / MONITORÓW

to „stojaki” dla kolumn o niewielkich gabarytach, które dla wyrównania poziomu/wysokości ze słuchaczem wymagają odpowiedniego podwyższenia. Ze względu na różne gabaryty i umiejscowienie środka ciężkości kolumn, jeśli konstrukcja na to pozwala, można dodatkowo stosować wypełnienia korpusów, celem dociążenia standów i zachowania ich odpowiedniej stabilności.

 

PODSTAWY DO KOLUMN
PODŁOGOWYCH

– to podstawy pod duże kolumny, które nie posiadają możliwości ustawienia na twardym podłodze ze względu na brak elementów dystansujących od podłoża i zwiększone ryzyko uszkodzenia wykończenia poprzez ustawienie ich na nie idealnie równej, zabrudzonej lub zakurzonej powierzchni. Podstawy zapewniają mobilność kolumn bez konieczności przesuwania ich samych. Dodatkowo w przypadku niskiego usytuowania głośników, w szczególności nisko-tonowych, redukują różnicę wysokości lub kąta nachylenia względem słuchacza, wpływając na poprawę odbioru i wygodniejszy odsłuch.